SỰ KIỆN LẦN THỨ 5 CỦA CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL-PRENEURSHIP TẠI NEW DELHI

Sự kiện hội thảo lần thứ 5 của dự án Tinh Thần Doanh Nhân Toàn Cầu (Global-preneurship) diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng 2.2016, nơi mà tất cả các thành viên đên từ các quốc gia khác nhau chúng tôi đã được trải nghiệm trong một không gian văn hóa đầy sắc màu của đất nước có gần 5 ngàn năn lịch sử văn hóa.Sự kiện lần thứ 5 diễn ra tại New Delhi lần này, được tổ chức theo một lịch trình dày chặt chẽ và khoa học, kết hợp những buổi họp, hội thảo, thảo luận, đối thoại với những chuyên thăm quan thực tế tại các mô hình doanh nghiệp xã hội, các cơ quan học viện. Điều này đã mang đến cho các thành viên của Global-preneurship một chương trình trải nghiệm, học tập ý nghĩa, mà các thành viên đã coi nhau như những thành viên trong một ngôi nhà chung để chia sẻ, học hỏi về những vấn đề phát triển của địa phương, quốc gia và toàn cầu.


Mở đầu là buổi giao lưu, gặp gỡ và trao đổi thông tin với ông Sh.NavneetPratap Singh – một doanh nhân thành đạt, đang sở hữu một công ty lớn với sáu lĩnh vực đầu tư và kinh doanh khác nhau, những chia sẻ của Sh. NavneetPratap Singh về lịch sử hình thành, ý tưởng và con đường đầy chông gai để có được thành công là những kiến thức quý báu cho những thành viên của chương trình Global-preneurship chúng tôi. Ông nói: “ hãy luôn có niềm tin và sẵn sang thử nghiệm những trải nghiệm mới, nó sẽ là những nấc thang mà thiếu những nấc thang này, bạn khó mà thành công được”

Poject: GLOBAL-PRENEURSHIP

The project Global-preneurship (GP) is a project which brings together seven partners from seven different countries and three continents. In the project consortium there are project partners from Slovenia, Vietnam, Philippines, China, Nepal, India and Ivory Coast.

The kick off meeting in Slovenia

The project addresses youth, youth workers and youth organizations. We will work on the capacity boulding of the involved organizations as well as on the youth and youth workers. One of the aims is to set up the basis for the social entrepreneurship network of the participating organizations.

PROJECT "THE YOUNG SIDE OF THE MOON"Summary:
The project “The Young Side of the Moon” aims at promoting the exchanges and cooperation in the field of youth between youth organizations engaged in community development from different World-contexts (Italy, Senegal, Kenya, India, Vietnam, Latvia, Greece, Cyprus). The project will focus on how the global crisis affects young people in its multi-dimensions. Different youth needs around the world will be addressed according to a creative approach experimented by PRISM, which is based on use the concept album of Pink Floyd entitled "The Dark Side of the Moon".